תחנת תדלוק - קיבוץ אורים

תוכנית 7/ מק/ 2043

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק - קיבוץ אורים
מספר: 7/ מק/ 2043
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי גבולות תכנית ומגרשים ללא שיני בשטח הכולל
לכל יעוד קרקע, וללא שינוי בזכויות הבניה המאושרות
על-פי סעיף 62 א (א) (1) לחוק התכנון והבניה.
2. שינוי בקו בנין ע"פ סעיף 62 א (א) (4) לחוק התכנונן והבניה.
3. שינוי תכסית המותרת עפ"י תכנית 7/302/03/7 ע"פ
סעיף 62 א (א) (5) לחוק התכנון והבניה.
4. התכנית בסמכות ועדה מקומית ע"פ
סעיף 62 א (1.4.5) לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולאורים

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:
גוש: 100214/4 חלקה 14

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100214חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 302/ 7תחנת תדלוק קיבוץ אוריםשינוי
תוכנית7/ מק/ 2035תחנת דלק - קיבוץ אוריםשינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200109527/05/2003