תחנת תדלוק - תמרה

תוכנית ג/ 10639

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק - תמרה
מספר: ג/ 10639
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד מאיזור חקלאי לתחנת תדלוק, שרותי דרך
ומסחר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה

תיאור המיקום:
ישוב: טמרה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18557חלק23, 50, 93-94
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית09/12/1998
קבלת תכנית23/04/1998