תחנת תדלוק, דרך 754, ריינה

תוכנית ג/ 18589

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק, דרך 754, ריינה
מספר: ג/ 18589
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת תכלית לאזור החקלאי לתחנת דלק מדרגה ב' עפ"י תמ"א 18 תיקון 4 המאושרת, כולל מבנה לשרותי דרך ששטחו 40 מ"ר עפ"י סעיף בחוק התו"ב 62א' (א)10. זכויות הבנייה בהתאם לתכנית התקפה 6540/ג/2. תכנית זו ממירה שטחי מבנים חקלאים לטובת תחנת דלק.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת תכלית לתחנת דלק לייעוד קרקע חקלאית
ב. קביעת זכויות ומגבלות בנייה למגרש התחנה עפ"י תמ"א 18 תיקון 4 ובהתאם לחוק התו"ב 62א (א) 10
ג. קביעת הוראות בניה להקמת התחנה
ד. קביעת הנחיות סביבתיות
ה. קביעת הנחיות תחבורתיות
ו. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: ביוב, ניקוז, חשמל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17525חלק7
17527חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/01/2010
קבלת תכנית16/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201000503/03/2010