תחנת תדלוק, כפר כנא

תוכנית ג/ 10727

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק, כפר כנא
מספר: ג/ 10727
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת להכנת תחנת דלק ושרותי דרך בכניסה
הצפונית של כפר כנא, ובניית מבנה מסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17386חלק171-2, 7-9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית09/12/1998
קבלת תכנית18/06/1998