תחנת תדלוק, מושב דלתון

תוכנית ג/ 18457

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק, מושב דלתון
מספר: ג/ 18457
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר הקמתה של תחנת תדלוק מדרגה ב' על פי שינוי מס' 4 לתמ"א 18

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד לתחנת תדלוק, שצ"פ ודרך.
קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.
קביעת זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילדלתון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14036חלק3, 9, 13-14, 44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/03/2010
קבלת תכנית11/10/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201000617/03/2010