תחנת תדלוק, מסעדה וכיסוי משאבות,

בקשה ועדה מקומית 42/ 19087

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תחנת תדלוק, מסעדה וכיסוי משאבות,
מספר: 42/ 19087
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחנת תדלוק, מסעדה וכיסוי המשאבות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19087חלק41-42
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201100309/03/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000319/10/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200800128/02/2008