תחנת תדלוק-מזרע

תוכנית ג/ 13206

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק-מזרע
מספר: ג/ 13206
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי משטח חקלאי לתחנת תדלוק ושרותי דרך

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית לתחנת תדלוק ושרותי דרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16865חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית09/06/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200916/12/2002