תחנת תדלוק

תוכנית גז/ 19/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק
מספר: גז/ 19/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח מאיזור חקלאי לשטח לתחנת דלק
ושירותי דרך ומסחר דרך שטח פרטי פתוח וקביעת
זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרישרש

תיאור המיקום:
ישוב: ישרש
חלקה 2 ארעית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4713חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית24/02/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400119/01/2004