תחנת תדלוק

תוכנית 6/ 03/ 117/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק
מספר: 6/ 03/ 117/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לשירותי דרך עבור הקמת תחנת תדלוק מטפוס 6 לפי ת/מ/א/18, המיועדת לאספקת דלק לכל סוגי הרכב וקרוסין לשימוש ביתי,ומותר להקים בה מסעדה (מסעדה קיימת).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןמבקיעים

תיאור המיקום:
מושב מבקיעים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2845חלק10, 12-13, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 117מושב מבקיעיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/03/1986תאריך פרסום: 31/03/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3317. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות15/03/1984תאריך פרסום: 15/03/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3035. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית14/03/1984