תחנת תדלוק.

תוכנית גז/ 386/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק.
מספר: גז/ 386/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית לאיזור לתחנת תדלוק
מסוג ג' עפ"י הגדרתה בתמ"א 18 ומגרש מסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודחמד

תיאור המיקום:
ישוב: חמד
דרום מושב חמד בסמוך לכביש 412.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6819חלק50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/01/2004
קבלת תכנית04/06/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400113/01/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200301430/12/2003