תחנת תדלוק.

תוכנית בר/ 15/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק.
מספר: בר/ 15/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח לתחנת תדלוק ושרותי
דרך דרגה ג' עפ"י תמ"א / 18.
2. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
צומת כביש הגישה לקבוצת שילר וכביש 411.
גוש ישן 3660 (עפ"י תב"ע בר / 15).
חלקות ישנות 3,2 (עפ"י תב"ע בר / 15).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2645חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה12/11/2003
החלטה בדיון בהפקדה08/04/1998
קבלת תכנית15/09/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200500104/01/2005