תחנת תדלוק.

תוכנית בר/ 160

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק.
מספר: בר/ 160
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.השלמה ל"מגרש מיוחד" המשמש כתחנת תדלוק ומסעדה
קיימת ע"י שינוי חלק מהחלקה משטח ביעוד חקלאי
לתחנת תדלוק דרגה ג' לפי ת / מ / א 18 בלבד.
2.אשור תכנית בינוי עקרונית לפי דרישת תכנית מתא
ר לבית חנן בר / 152 .
3.קביעת גבולות "מגרש מיוחד" לתחנת תדלוק ושירותי
דרך.
4.קביעת הוראות בניה ותנאים להוצאת היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית חנן

תיאור המיקום:
ישוב: בית חנן
מגרש 148 א'.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3739חלק148
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/02/2004
קבלת תכנית03/11/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400202/02/2004