תחנת תדלוק.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 106

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 106
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת תחנת תדלוק ושרותי דרך ע"י:
1.שינוי יעוד, מיעוד לחקלאות ליעוד תחנת תדלוק
ושרותי דרך.
2.קביעת זכויות בניה וקוי בנין.
3.מתן הוראות בינוי מפורטות.
4.הסדרת נגישות וחניה.
5.קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד
מזרחית לכביש מס' 4 בין צומת תל-מונד וצומת בני-
דרור.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7785חלק129, 152
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/06/2004
קבלת תכנית22/04/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400615/06/2004