תחנת תדלוק.

תוכנית הצ/ 1/ 1/ 256

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק.
מספר: הצ/ 1/ 1/ 256
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי ייעוד חלק מחלקה מס' 25 מאזור חקלאי לתחנת
תדלוק מדרגה ג' (עפ"י תמא / 8 תיקון מס' 2) משולב
מסחרי.
ב.קביעת בינוי עקרוני, הסדרי נגישות ופתוח השטח.
ג.קביעת הוראות והגבלות בניה בשטח התכנית.
ד.הקמת תחנת תדלוק בין קו בנין לגבול הדרך בהתאם
להוראות תמא 3 שינוי מס' 7.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםאבן יהודהאבן יהודה

תיאור המיקום:
ישוב: אבן יהודה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8023חלק25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/06/2003
קבלת תכנית13/01/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301011/06/2003