תחנת תדלוק.

תוכנית גז/ 157/ 19/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק.
מספר: גז/ 157/ 19/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקצאת מגרש לתחנת תדלוק על פי תמ"א 18 על תיקוניה.
2. הקלה מתמ"א 22.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף

תיאור המיקום:
בכניסה לישוב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4213חלק100
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 156יער שרת - "מרכז שרותים ונופש".שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/11/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/07/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף06/06/2005
קבלת תכנית27/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200501502/08/2005