תחנת תידלוק וקביעת הוראות פיתוח, גנוסר

תוכנית ג/ 7799

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תידלוק וקביעת הוראות פיתוח, גנוסר
מספר: ג/ 7799
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח הקיים כתחנת תדלוק בגנוסר.
קביעת הוראות פיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןגנוסר

תיאור המיקום:
ישוב: גנוסר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15551חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית27/01/2010
פרסום להפקדה ברשומות25/05/1993תאריך פרסום: 25/05/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4112. עמוד: 2787. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים21/04/1993תאריך פרסום בעיתון: 21/04/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/12/1992
החלטה בדיון בהפקדה02/09/1992
קבלת תכנית01/07/1992