תחנת תידלוק ושירותי דרך ובנין מסחרי, טמרה

תוכנית ג/ 10412

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תידלוק ושירותי דרך ובנין מסחרי, טמרה
מספר: ג/ 10412
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח, מקרקע חקלאית למגרש מיוחד לתחנת תד
לוק דרגה ג' לפי תמ"א / 18 , לשטח למבנה מסחרי ושטח
לחניה מגוננת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה

תיאור המיקום:
ישוב: טמרה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18551חלק22
18552חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית25/11/1998
קבלת תכנית14/01/1998