תחנת תידלוק ושרותי דרך, גשר הזיו

תוכנית ג/ 10159

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תידלוק ושרותי דרך, גשר הזיו
מספר: ג/ 10159
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת תכנית קיימת והוספת שטח מסחרי ע"י שינוי
יעוד של איזור חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגשר הזיו

תיאור המיקום:
ישוב: גשר הזיו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19009חלק3, 28, 31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/1997
קבלת תכנית04/09/1997