תחנת תידלוק לפי שינוי מס' 2 לתמא 18, דרג ב'.

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 221/ 05/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תחנת תידלוק לפי שינוי מס' 2 לתמא 18, דרג ב'.
מספר: 221/ 05/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלמנשית זבדה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17479חלק51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר10/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200504527/09/2005