תחנת תידלוק פז - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תידלוק פז - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לתחנת תדלוק לרכב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק22, 127, 137, 149
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1981תאריך פרסום: 27/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2740. עמוד: 2604. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים22/07/1981
החלטה בדיון באישור תכנית15/06/1981
פרסום להפקדה ברשומות26/03/1981תאריך פרסום: 26/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2699. עמוד: 1260. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים14/01/1981תאריך פרסום בעיתון: 14/01/1981. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/1981. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/1981.
החלטה בדיון בהפקדה29/12/1980
קבלת תכנית01/11/1980