תחנת תידלוק רם און

תוכנית ג/ 11898

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תידלוק רם און
מספר: ג/ 11898
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תידלוק מסוג ג' על פי תמ"א/ 18 על נספחיה.
וקביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוערם-און
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20772חלק6
20776חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10954מושב רם- און - נחלותשינוי
תוכניתג/ 7097שינוי יעוד מחקלאי לשימושיםשונים-עפולה - (גניזה)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/08/2001תאריך פרסום: 02/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5008. עמוד: 3492. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים08/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2001. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית16/05/2001
פרסום להפקדה ברשומות12/03/2001תאריך פרסום: 12/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4970. עמוד: 1974. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים23/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/02/2001
החלטה בדיון בהפקדה24/07/2000
קבלת תכנית07/05/2000