תחנת תידלוק - צומת בית רימון:

תוכנית ג/ 14198

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תידלוק - צומת בית רימון:
מספר: ג/ 14198
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת תחנת תידלוק מדרג ב'
מתן אפשרות להסדרת חוקיות מבנים חקלאיים בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק7578, 114
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2927כביש גישה להאחזות בית רימוןשינוי
תוכניתג/ 1231תכנית מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית07/09/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/09/2003