תחנת תידלוק, אעבלין

תוכנית ג/ 11096

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תידלוק, אעבלין
מספר: ג/ 11096
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מבנה שירותי דרך,
מסעדה, אולם שמחות, חניה ואזור תחנת תדלוק דרגה
ב' עפ"י תמ"א / 18 הנ"ל.
התווית דרך שירות.
קביעת הוראות פיתוח ועיצוב יתוכנן ע"י אדריכל נוף
רשוי.
קביעת הוראות שמירת איכות הסביבה.
הבטחת שרות נאות לצרכנים של תחנת תדלוק ועוברי אורח
מניעת מפגעים תחבורתיים, בטיחותיים וסביבתיים לרבות
זיהום מי תהום, עקב הקמתה והפעלתה של תחנת התידלוק.
להתאים ולאפשר הרחבה של מערך תחנות התדלוק בהתאם
לצרכי האוכלוסיה במדינת ישראל ולגידולה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין

תיאור המיקום:
ישוב: אעבלין

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף04/08/1999
קבלת תכנית04/01/1999