תחנת תידלוק, בהתאם להוראות סעיף 62א(א) , כפר כנא

תוכנית מע/ מק/ 8588/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תידלוק, בהתאם להוראות סעיף 62א(א) , כפר כנא
מספר: מע/ מק/ 8588/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת להכנת תחנת דלק ושרותי דרך בכניסה
הצפונית של כפר כנא.
ובניית מבנה מסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17386חלק171-2, 7-9