תחנת תידלוק, קיבוץ אפק

תוכנית ג/ 5674

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תידלוק, קיבוץ אפק
מספר: ג/ 5674
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד לתחנת תדלוק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראפק

תיאור המיקום:
ישוב: אפק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10243חלק5, 7-8, 17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה08/02/1988
קבלת תכנית15/05/1986