תחנת תידלוק, תחנת רחיצה ושטיפה, מסעדה, אולם ארועיםושטח פרטי פתוח המיועד לשוק ל

תוכנית ג/ 11050

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תידלוק, תחנת רחיצה ושטיפה, מסעדה, אולם ארועיםושטח פרטי פתוח המיועד לשוק ל
מספר: ג/ 11050
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של שטח התכנית מחקלאי לתחנת תידלוק,
מסעדה, אולם ארועים ושוק למוצרים חקלאיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19264חלק9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/07/1999
קבלת תכנית25/11/1998