תחנת תידלוק

בקשה ועדה מקומית 4/ 10416

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תחנת תידלוק
מספר: 4/ 10416
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחנת דלק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10416חלק4