תיאטרון תמונע שונצינו 6

ישות כללית 3662/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: פטור מתקן חניה
שם: תיאטרון תמונע שונצינו 6
מספר: 3662/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור תקן מניה של - 0 הואיל ומדובר באיזור תעסוקה, ובשעות הערב העסקים סגורים ויש עודף חנייה בסביבה וכמו כן מדובר בתאטרון קהילתי שמשרת את תושבי השכונה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושונצינו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7107חלק82
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6607/10/2008