תיחום שטח הפיתוח וקביעת איזורים -נוה אור

תוכנית ג/ 7464

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיחום שטח הפיתוח וקביעת איזורים -נוה אור
מספר: ג/ 7464
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ נוה אור
קביעת יעדים ואזורים
קביעת הוראות פיתוח
מתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותנוה אור

תיאור המיקום:
ישוב: נוה אור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22656חלק
22662חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית22/07/1991