תיחום שטח הפיתוח לבית השיטה - גלבוע

תוכנית ג/ 9951

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיחום שטח הפיתוח לבית השיטה - גלבוע
מספר: ג/ 9951
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע את תחום שטח הפיתוח של בית השיטה.
2. לשנות יעוד מקרקע חקלאית לשכונת מגורים קהילתית הצמודה לקיבוץ בית השיטה בעלת אופי של ישוב קהילתי החובר לקיבוץ בהסדר מיוחד שיקבע ע"י הקיבוץ.
3. לקבוע יעודי קרקע למגורים, מבני ציבור, שטחים פרטיים פתוחים, שטח ציבורי פתוח, אזור תעשיה, דרכים ומתקנים הנדסיים.
4. קביעתהנחיות מגבלות והוראות בניה ופיתוח לאזורים השונים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועבית השטה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23185חלק15, 27, 40, 42
23186חלק71, 73-7537, 44-45, 49-50, 60, 64, 69-70
23187חלק18
23188חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5100קבוץ בית השיטהשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/04/2002תאריך פרסום: 11/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5066. עמוד: 2012. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים17/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2002. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/03/2002
החלטה בדיון באישור תכנית16/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות12/11/2001תאריך פרסום: 12/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5030. עמוד: 372. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים04/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/10/2001
החלטה בדיון בהפקדה01/04/1998
קבלת תכנית25/05/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200216/01/2002