תיחום שטח הפיתוח של מושב מטע.

תוכנית מי/ 278

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיחום שטח הפיתוח של מושב מטע.
מספר: מי/ 278
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמטע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29796חלק
29801חלק
29802חלק1-9
29814חלק
29815חלק1-9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/1983תאריך פרסום: 24/02/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2897. עמוד: 1201. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית26/10/1982
פרסום להפקדה ברשומות22/04/1982תאריך פרסום: 22/04/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2804. עמוד: 4334. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון בהפקדה09/03/1980
קבלת תכנית09/03/1980