תיחום שטח הפיתוח של מושב צפרירים כישוב חקלאי.

תוכנית מי/ 571

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיחום שטח הפיתוח של מושב צפרירים כישוב חקלאי.
מספר: מי/ 571
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח הפיתוח של מושב צפרירים כישוב חקלאי.
ב. קביעת יעודי הקרקע שבתחום התכנית.
ג. התוויית רשת הדרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצפרירים

תיאור המיקום:
ישוב: צפרירים
התכנית משתרעת על פני שטח של כ- 394 דונם בתחום
המועצה האיזורית מטה יהודה, שטח הידוע ברבים כמושב
צפרירים שמרכזו בנ.צ. 118.6 / 144.7
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות26/06/1988תאריך פרסום: 26/06/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3567. עמוד: 2673. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים16/06/1988תאריך פרסום בעיתון: 16/06/1988.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/07/1985
החלטה בדיון בהפקדה06/11/1984
קבלת תכנית25/10/1984