תיחום שטח הפיתוח, קביעת יעודי קרקע, חלוקה והוראות פיתוח, ראש הניקרה

תוכנית ג/ 10300

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיחום שטח הפיתוח, קביעת יעודי קרקע, חלוקה והוראות פיתוח, ראש הניקרה
מספר: ג/ 10300
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ ראש הנקרה.
ב. קביעת יעודי קרקע.
ג. קביעת הוראות פיתוח.
ד. קביעת קריטריונים להגשת בקשות להיתרי בניה.
ה. חלוקת מגרשים לפיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכפר ראש הנקרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18297חלק45
18298חלק10
19005חלק8-10, 12-13, 16, 18-19
19006חלק2-3, 6, 29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3647שנוי יעוד לשטח מסחרי -עכו העתיקהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2000. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות30/03/2000תאריך פרסום: 30/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4867. עמוד: 3085. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/02/2000
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/1999
פרסום להפקדה ברשומות19/05/1999תאריך פרסום: 19/05/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4755. עמוד: 3339. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים23/04/1999תאריך פרסום בעיתון: 23/04/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/04/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/04/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה13/04/1999
החלטה בדיון בהפקדה15/06/1998
קבלת תכנית25/09/1997