תיחום שטח פיתוח של המושב גבעת ישעיהו.

תוכנית מי/ 254

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיחום שטח פיתוח של המושב גבעת ישעיהו.
מספר: מי/ 254
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהגבעת ישעיהו
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית18/05/1975