תיירות ונופש בקרבת הישוב ריינה

תוכנית ג/ 10996

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיירות ונופש בקרבת הישוב ריינה
מספר: ג/ 10996
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של ח"ח 37 בגוש 16534 מקרקע חקלאית לשטח
לתיירות ונופש, והתווית דרכי גישה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה
בקרבת ריינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17507חלק6-7, 27, 31
17510חלק1
17534חלק30, 34-39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית17/02/1999
קבלת תכנית25/10/1998