תיירות ונופש ותחנת תידלוק, נוף נטופה.

תוכנית ג/ 9959

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיירות ונופש ותחנת תידלוק, נוף נטופה.
מספר: ג/ 9959
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד הקרקע בשטח התכנית מחקלאי לשרותי
דרך, תחנת דלק , מלונאות, נופש ושטח פרטי פתוח.
2. קביעת בינוי לשטח התכנית.
3. מתן הוראות בניה בתחום התכנית.
4. הקצאת שטחים לצורך פיתוח שימושי הקרקע השונים.
5. התווית מערכת דרכים וחניות לשרות המבנים המוצעים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןמצפה נטופה

תיאור המיקום:
ישוב: נח'ל מצפה נטופה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15217חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/1997
קבלת תכנית15/06/1997