תיירות ונופש, מתחם לביאה, מושב רמות

תוכנית ג/ 16602

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיירות ונופש, מתחם לביאה, מושב רמות
מספר: ג/ 16602
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מלונית בת 12 חדרים.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מחקלאי מיוחד למלונאות - אכסון מלונאי (ללא תוספת זכויות בנייה).
הסדרת דרך הגישה הקיימת למתחם כזכות מעבר לרכב.
קביעת הוראות בינוי ופיתוח בהתאם לתכנית הבינוי המצורפת.
ביטול חלק מהמבנים והעברת זכויות המאושרות במסגרת ג/ 5602 למלונאות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןרמות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5602חוות סוסים, מושב רמותשינוי
תוכניתג/ 11964תכנית מתאר מושב רמותשינוי
תוכניתג/ 14644רה- תיכנון, הגדלת 46 מגרשי מגורים, מושב רמותכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 2/ 3תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולןכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4161. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים25/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/03/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/03/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/01/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית16/11/2010
החלטה בדיון באישור תכנית23/06/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר08/04/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2411. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים19/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2010. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2010. עיתון: מעריב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/02/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה02/06/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/10/2006
קבלת תכנית26/09/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה