תיקון באחוזי בניה וקוי בניה ברחובות: הדר, הזית, רימון - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון באחוזי בניה וקוי בניה ברחובות: הדר, הזית, רימון - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוי בניין ואחוזי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38564חלק109-115, 121
38565חלק9-52, 57-59, 68-77
38571חלק57-87, 109-127, 165-166
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102הרחבת כבולות התכנית - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/10/1979תאריך פרסום: 05/10/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2568. עמוד: 47. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים20/08/1979
החלטה בדיון באישור תכנית02/07/1979
פרסום להפקדה ברשומות24/05/1979תאריך פרסום: 24/05/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2538. עמוד: 1531. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים27/04/1979תאריך פרסום בעיתון: 27/04/1979. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/1979. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/1979.
החלטה בדיון בהפקדה29/01/1979
קבלת תכנית18/01/1979