תיקון בתואי דרך -רמת ישי

תוכנית ג/ 6548

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיקון בתואי דרך -רמת ישי
מספר: ג/ 6548
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתוואי של קטע הכביש השטח הפתוח ושטח המגורים
החזרת התוואי בהתאם לתכנית מתאר רמת ישי מס'303

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
ישוב: רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק5428
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4795שינוי יעוד לשטח פרטישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/01/1995תאריך פרסום: 29/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4279. עמוד: 1721. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים11/01/1995תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית30/10/1991
פרסום להפקדה ברשומות14/04/1991תאריך פרסום: 14/04/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3865. עמוד: 2087. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים08/03/1991תאריך פרסום בעיתון: 08/03/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/07/1990
החלטה בדיון בהפקדה07/02/1990
קבלת תכנית01/12/1989