תיקון בתקנון תכנית המיתאר תוספת לתקנון בסעיף תכליות

תוכנית 3/ 02/ 101/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיקון בתקנון תכנית המיתאר תוספת לתקנון בסעיף תכליות
מספר: 3/ 02/ 101/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת לתקנון תכנית מתאר עיר אשדוד חלק ד'. סעיף תכלותיות סעיף 15, "אזור דרומי פתוח", סעיף 10 חדש (דף 19), סעיף 10 חורשה הקמת מסעדה אחת בפארק העירוני המרכזי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2066חלק
2068חלק
2069חלק
2071חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/07/1970תאריך פרסום: 30/07/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1646. עמוד: 2586. שנה עברית: התשל .
פרסום להפקדה ברשומות16/10/1969תאריך פרסום: 16/10/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1560. עמוד: 159. שנה עברית: התשל .
קבלת תכנית16/10/1969