תיקון בתקנון - שכונה דרונית - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 106/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון בתקנון - שכונה דרונית - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 106/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
באזור מגורים א' - שינוי בקוי בנין ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39581חלק1-16, 19-80
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 106/ 2חלק משכונה דרומית - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/1982תאריך פרסום: 07/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2770. עמוד: 746. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים30/11/1981
פרסום להפקדה בעיתונים21/05/1981תאריך פרסום בעיתון: 21/05/1981. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/1981. עיתון: הצופה.
פרסום להפקדה ברשומות30/04/1981תאריך פרסום: 30/04/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2706. עמוד: 1434. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה23/02/1981
קבלת תכנית29/01/1981