תיקון גבול מגורים בנחלות

תוכנית חכ/ 23/ נא

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון גבול מגורים בנחלות
מספר: חכ/ 23/ נא
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון גבול המגורים בנחלות על פי משח/ 16

עיקרי ההוראות:
בהתאם לתכנית חכ/23/ג

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלגבע כרמל

תיאור המיקום:
משני צידי דרך מס' 7

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11900חלק20-28, 30-3361, 115
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 23/ נקביעת הוראות בניה ושימוש בשטחים במושב גבע כרמלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/2012תאריך פרסום: 10/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6429. עמוד: 4624. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים25/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט29/04/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/04/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית23/03/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1222. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית16/11/2010
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/11/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/10/2010
החלטה בדיון בהפקדה02/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/05/2010
קבלת תכנית01/02/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה