תיקון גבולות מגרש 104 לצורך הסדרת חניה -באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 115/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון גבולות מגרש 104 לצורך הסדרת חניה -באר שבע
מספר: 5/ 03/ 115/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון גבולות מגרש מס' 104 להסדרת גישה לכביש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38060חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות27/07/1978תאריך פרסום: 27/07/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2456. עמוד: 2301. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית27/07/1978