תיקון השימושים המותרים בתחום איזור התעשיה כך שניתן יהיה להקים בו אולם שמחות

תוכנית בר/ 14/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון השימושים המותרים בתחום איזור התעשיה כך שניתן יהיה להקים בו אולם שמחות
מספר: בר/ 14/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיקון השימושים המותרים בתחום איזור התעשיה כך
שניתן יהיה להקים בו אולם שמחות וגני אירועים
במגרש 2001 בלבד.
ב. איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים עפ"י
פרק ג' סימן ז' לחוק.
ג. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך ולתעשיה.
ד. שינוי יעוד מתעשיה לשטח ציבורי פתוח ולדרך.
ה.הרחבת דרכים קיימות והפיכת דרך משולבת לדרך רגילה.
ו. הריסת מבנים.
ז. תוספת שטחי שירות לזכויות הבניה הקיימות עפ"י בר/ 14.
ח.קביעת שימושים בשטח לספורט לרבות שימושים נילווים
למטרות אולם שמחות וגני אירועים במגרש 2006 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
אזור תעשיה קיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2634חלק1-2, 2816-18, 22, 32, 34-35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/12/2004
פרסום לאישור ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 440. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים21/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/08/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית20/05/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות02/05/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 18. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים26/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה15/07/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/05/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף22/01/2001
קבלת תכנית25/12/2000