תיקון לתבע ד/696

תוכנית ד/ 696/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון לתבע ד/696
מספר: ד/ 696/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון מס.1 לת.ב.ע. ד/696

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהשתולים

תיאור המיקום:
שתולים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/08/1979תאריך פרסום: 02/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2557. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה ברשומות17/11/1974תאריך פרסום: 17/11/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2063. שנה עברית: התשלה .
קבלת תכנית16/11/1974