תיקון לתוכנית מפורטת בצומת ראם

תוכנית 6/ 03/ 122/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון לתוכנית מפורטת בצומת ראם
מספר: 6/ 03/ 122/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות קטע של דרך מס' 3 ובעקבות זה לשנות גבולות המגרשים 11/12/13/15 כדי לאפשר הקמת מפעלים במגרשים 12/13 לפי צרכיהם

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2201חלק
2241חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/10/1981תאריך פרסום: 01/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2754. עמוד: 17. שנה עברית: התשמב .
קבלת תכנית29/06/1981