תיקון לתכנית מפורטת מושב אחוזם

תוכנית 6/ 03/ 172/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון לתכנית מפורטת מושב אחוזם
מספר: 6/ 03/ 172/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של אזור מגורים לבעלי מקצוע (חלקות 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100) לאזור חקלאי מיוחד שיהווה חלקות חדשות 96, 100.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישאחזם
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1844. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט23/11/2011
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/2011
פרסום להפקדה ברשומות06/07/1978תאריך פרסום: 06/07/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2451. עמוד: 2186. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית06/07/1978
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101121/11/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית