תיקון לתכנית מפורטת - מושב חצב

תוכנית ד/ 693/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון לתכנית מפורטת - מושב חצב
מספר: ד/ 693/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת תכנית בינוי עבור מרכז במושב.
ב. קביעת יעדים לאזורים.
ג. ביטול דרכים קיימות ו/או התווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהחצב
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות09/11/1972תאריך פרסום: 09/11/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1875. עמוד: 469. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה25/09/1972
קבלת תכנית11/07/1972