תיקון לתכנית מפורטת - מקלטים במושב נווה מבטח

תוכנית 8/ 03/ 136/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון לתכנית מפורטת - מקלטים במושב נווה מבטח
מספר: 8/ 03/ 136/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטחים של חלק מחלקות 41 מ"אזור מגורים בישוב חקלאי" ל"אזור בניני ציבור" להקמת מקלטים ציבוריים.
ב. שינוי יעוד שטחים של חלק מחלקות 67, 62 מ"אזור מגורים ומשקי עזר" ל"אזור בניני ציבור" להקמת מקלטים ציבוריים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהנוה מבטח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5007חלק
5008חלק
5009חלק
5015חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/05/1982תאריך פרסום: 27/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2817. עמוד: 1820. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים07/05/1982תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1982. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/1982. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/1982. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית01/03/1982
פרסום להפקדה ברשומות17/12/1981תאריך פרסום: 17/12/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2772. עמוד: 626. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/1981תאריך פרסום בעיתון: 01/12/1981. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/1981. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/1981. עיתון: ידיעות אחרונות.
החלטה בדיון בהפקדה26/10/1981
קבלת תכנית08/09/1981