תיקון לתכנית מפורטת- מושב לכיש

תוכנית 6/ 03/ 201/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון לתכנית מפורטת- מושב לכיש
מספר: 6/ 03/ 201/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

עיקרי ההוראות:
א. ביטול ואיחוז חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואזורים.
ג. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ד. ביטול מקרקעי ייעוד.
ה. קביעת מספר נחלות ומגרשים לבעלי מקצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישלכיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3135חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1844. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט23/11/2011
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/2011
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/1985תאריך פרסום בעיתון: 11/07/1985. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות30/05/1985תאריך פרסום: 30/05/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3206. עמוד: 2527. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית17/10/1983
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101121/11/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית